S U K U J U T U T

 Engelska Estniska Finska Ryska Nederlands 

SukuJutut är ett program  för genealogi som är utvecklat med hjälp av Visual Basic och baserar sig på Windows.  Programmet är lätt att använda. 

Som hårdvara rekommenderas Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller Windows 11. 

Inledning till släktforskningsprogrammet Sukujutut

         SUKUJUTUT TESTVINNARE!

                           Läs jämförelsetexten i oktobernumret av KotiPc 6/99.

Demoversion 13.4 av släktforskningsprogrammet Sukujutut består av följande komponenter:

Gillar du Sukujutut-släktforskningsprogrammets demo kan du beställa den officiella versionen till ett pris av 125 € + portokostnader.

Paketet innehåller tre installeringsdisketter eller CD, det personliga licensnumret samt broschyren Manualen för släktforskaren (38 s). I broschyren behandlas grunder för Windows, användning av programmet Sukujutut samt ytterligare nyttig information för släktforskare liksom scannering av foton och hur kan man få nytta av Internet.

Jag sänder den nyaste versionen till beställaren. Beställaren har möjlighet att ansluta sig till postningslistan för Sukujutut – programvarans elektroniska post. Då får kunden   information om nya versioner.  De som finns på postningslistan får nya versioner gratis under det första kalenderåret.

Den information som har  lagrats med Demoversionen kan överföras direkt till den officiella versionen. Antalet personer i den officiella versionen är inte begränsat.

Programvaran Sukujutut har utvecklats sedan 1993 och utvecklingsarbetet fortsätter vidare enligt användarnas förväntningar.

-        Släktbok, tavlor för förfäder och familjeblad kan utskrivas i RTF-form för överföring till textbehandling samt  också i HTML-form för bläddring i internet.

-        Flyttbarhet för Gedcom-filer har förbättrats och gedcom beaktar nu också på samma dag födda och därutöver är överföring av fotoen och ljudfiler möjligt.

-        För upphovsmän av släktbok har en speciell utskrivningsvariant för RTF-stilfil utvecklats, med vars hjälp det  går snabbt att ombryta en släktbok.

-        Vid sidan av finska kan man också välja versioner för svenska, engelska och estniska.

-        Hushistorien.

Beställningar  från adress

Seppo Luhtasaari, Oikokatu 2-4 A2, 60100 Seinäjoki, Finland

email: sihteeri@sukujutut.fi

Om du beställer genom e-mail glöm inte uppge  adress och telefonnummer


retur