Sukututkimusrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                  Laatimispäiväys: 23.1.2010

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Henrik Luoma-Mieltyn sukuseura ry
Yhteystiedot: Arja-Leena Rajala

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: Arja-Leena Rajala
Asema sukuyhteisössä, vastuualue: Sihteeri
Yhteystiedot: Hirvisentie 17 C, 60200 Seinäjoki. Puhelin 050-3845654

3. Rekisterin nimi
Henrik Luoma-Mieltyn sukuseuran sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan sekä puolison vanhemmista:
• nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti
• muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
• osoitetieto

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet:
• väestötietojärjestelmä
• muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
• painetut lähteet
• sukuun kuuluvien antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

Paluu