SukuJutut -ohjelmaan tehdyt muutokset

Versio 13.7

8.1.2021
DNA DNA-tietoihin lisätty uusi tietokenttä "Big Y". Tieto poimitaan mukaan DNA-tiedot tulosteeseen ja se voidaan periyttää tarvittaessa vastaavasti kuin normaali Y-DNA haploryhmä.

DNA -osioon on lisätty kaksi uutta tulostetta Tulosta -valikkoon. Y-DNA Isälinjat tuloste poimii Keskusikkunassa olevan lähtöhenkilön kaikki mieslinjaiset jälkeläiset ja pyrkii löytämään annetun rajavuoden jälkeen elossa olevat henkilöt, joista voitaisiin ottaa näyte isälinjan haploryhmän määrittämiseksi. Mikäli joukossa on henkilö, joka on jo merkitty näytteenantajaksi, niin hänen kohdalleen tulee vihreä taustaväri ja koko polku lähtöhenkilöön saakka värjäytyy vihreäksi.

Vastaavalla tavalla toimii mtDNA -tuloste, jossa poimitaan Keskusikkunassa olevan lähtöhenkilön äitilinjaiset henkilöt. mtDNA periytyy tyttöjen lisäksi kerran pojille, mutta ei heiltä enää eteenpäin. Vihreä taustaväri tulostuu kuten isälinjan tulosteessakin. Annettua rajavuotta 1930 voidaan säätää tarvittaessa esim. 100 vuotta vanhemmaksi, mikäli tulosteeseen ei poimiudu yhtään henkilöä. Tulosteiden avulla voidaan nopeasti löytää ehdokkaita isä- ja äitilinjojen happoloryhmien selvittämiseksi ja sukulaisuuksien varmistamiseksi tai poissulkemiseksi.
Puimuri Puimurista voidaan viedä tietoja esim. Excel-ohjelmaan. Tämä toiminallisuutta kehitetty. Voit esimerkiksi poimia kaikki esivanhempasi Excel-tiedostoon tutkittavaksi haluamillasi tietokentillä. Toiminto löytyy ylävalikosta nimellä Luo csv-tiedosto.
Ammatit Ammatit -valintalistalle on lisätty Poista -painikkeeseen kysymys "Oletko varma?" ettei tulisi vahingossa poistettua.
Gedcom Gedcom -tiedoston lukutoimintoa parannettu.
Versio 13.6a

10.4.2020
Näytä Esivanhemmat Ylävalikossa toiminto F8=lisätietoa, joka avaa lisätieto-kentän näytön vasemman reunan päälle. Lisätieto-kenttä näyttää koootusti henkilöön liittyvät tiedot. Klikkaamalla valikkoa uudestaan tai painamalla F8-näppäintä lisätieto-kenttä poistuu näkyvistä.
DNA-lisätiedot Näytölle on pidennetty Y-DNA ja mtDNA-kenttiä.
Vanhempien lisäys Näytölle saadaan muutamiin kenttiin ensimmäinen kirjain muuttumaan automaattisesti isoksi kirjaimeksi. Optiot-näytöllä laitetaan "Ensimmäinen kirjain isolla" vallinta päälle. Tämän jälkeen etunimi, patronyymi, sukunimi ja myöhempi sukunimi, syntymä-, kuolin- ja vihkipaikka -kentiin kirjoitettaessa, muuttuu ensimmäisen kirjaimen automaattisestisesti isoksi kirjaimeksi.
Puolison ja lapsen lisäys Näytön skaalausta parannettu
Ammatit Ammatit -näytölle mahtuu lähes rajattomasti eri ammatteja. Näytölle on lisätty myös Poista-painike, jolla voi poistaa ylimääräisiä ammatteja. Ammatti-näytöä voidaan kutsua Keslkusikkunasta, Puolison, Lapsien sekä Vanhempien lisäys -näytöiltä F7 -näppimellä kun kursori on ammatti -kentässä.
DNA Uusia tulosteita Y-DNA osumat ja mtDNA osumat DNA-näytön Tulosta-valikossa. Y-DNA:ssa mennään päähenkilöstä isälinjaa taaksepäin haluttu sukupolvimäärä ja sen jälkeen etsitään kaikki miespuoliset jälkeläiset. Tulosteeseen tulevat ne sukuhaarat, joista löytyy Y-DNA näytteen antaja. Vastaavasti mtDNA tulosteessa ovat naispuoliset jälkeläiset sekä äidin pojat ja heidän joukostaan etsitään näytteen antajat.
Apuohjelmat Uusi apuohjelma Muut välilehdellä, jonka avulla voidaan päivittää henkilöiden osoitetietoja csv-tiedoston avulla. Tiedoston sarakkeet ovat: henkilön numero, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka. Tämän avulla on mahdollista tarkistaa osoitetietoja esim. Postin palvelussa ja päivittää tiedot koneellisesti sukuaineistoon ennen kirjeiden lähettämistä.
Keskusikkuna Keskusikkunan henkilön iän laskennassa puuttuvan syntymänajan sijasta käytetään kasteaikaa ja vastaavasti puuttuvan kuolinajan tilalla käytetään hautausaikaa. Keskusikkunaan lisätty mahdollisuus avata Poimuri-näyttö CTRL + O näppäinyhdistelmällä. Keskusikkunan y-DNA ja mtDNA -kenttiä pidennetty ja lisätty ominaisuus, joka näyttää kentän sisällön kun hiiri viedään kentän päälle.
Sukukirja Sukirja-tulostuksen lapsi-luettelon sisennyksiä muutettu Indesign- ja PageMaker-taittoohjelmia tukevaksi.
Versio 13.5

14.2.2019
Keskusikkuna Tämä "lueminut.htm" tiedosto voidaan avata suoraan Keskusikkunan Ohje-valikosta valinnalla "SukuJutut - Uudet ominaisuudet" ja tarkastella siitä SukuJutut-ohjelman uusimpia ominaisuuksia. Keskusikkunan Sekalaiset-valikosta kohta "Vahvennus" on siirretty Optiot -näytölle valinnaksi " Keskusikkunan fontin vahvennus". Sekalaiset valikosta "Tyhjennä henkilön tiedot" on siirretty Muokkaa -valikkoon.
Suosikit Suosikit -näytölle on lisätty uusi painike Ryhmät. Siitä avautuu uusi ryhmien päivitysnäyttö, jonka avulla käyttäjä voi lisätä omia ryhmiään. Jos ryhmän nimeä halutaan muuttaa, niin se valitaan tuplaklikkauksella ja päivitetään muutoksen jälkeen. Tämän jälkeen Suosikit -näytöllä voit valita halutun ryhmän näytön yläreunassa olevasta valintalistasta ja lisätä ryhmään sopivat henkilöt. Saman henkilön voit lisätä useisiin ryhmiin. Ryhmä voisi olla esim. tiettyyn tapahtumaan liittyvät henkilöt esim. "Koulukaverit" tai jokin muu henkilöitä yhdistävä tekijä esim DNA-sukulaisuus. Suosikit -näytöltä voidaan haluttu henkilö valita Keskusikkunaan tuplaklikkauksella tai Valitse-painikkeella.
Jälkipolvet - Sukupuu Tulosteeseen voidaan valita mukaan tekijän nimi ja osoite. Valinta löytyy Näytön -valikkoon Asetukset kohdasta, jonka alta valinta Tekijä.
Henkilötiedot Uusi näyttö ja tuloste Henkilötiedot Keskusikkunan Näytä -valikossa. Tulosteeessa on näkyvissä kaikki henkilöstä tallennetut tiedot. Mikäli henkilö kysyy mitä tietoja hänestä on tallennettu sukurekisteriin, niin hänelle voidaan antaa tämä tuloste. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteella esim. sukuseuran on pyynnöstä näytettävä kaikki henkilöön liittyvät tiedot. Näytön Tiedosto-valikosta löytyy toiminto Tulosta RTF-tiedosto ja Tulosta Htm-tiedosto.
Näyttö voidaan laittaa sopivan kokoisena Keskusikkunan vierelle ja sen sisältö päivittyy henkilöä vaihdettaessa.
Vertaa toiseen henkilöön Uusi näyttö ja tuloste Keskusikkunan Tulosta > Vertailut -valikossa. Tulosteen avulla voidaan helposti verrata kahden eri henkilön tietoja rinnakkain. Vertailua tarvitaan esim. tilanteissa, jossa on vahingossa tallennettu sama henkilö kahdelle eri numerolle. Näytön Tiedosto-valikosta löytyy toiminto Tulosta Htm-tiedosto.
Sukukirja Sukuhaaran nimi voidaan valita mukaan Sukukirjaan. Kyseinen tieto päivitetään henkilölle ja hänen jälkeläisilleen Näytä-valikon toiminnolla Sukuhaaran nimi.
Tilasto Tilastot näytön valintoja ja tulostusta on parannettu. Uusina valintoina Sukuhaaran nimi, Y-DNA, Y-DNA-kit, mtDNA, mtDNA-kit
Muut Postinumerot päivittty
Versio 13.4

4.3.2018
Sukukirja Rtf-tulostukseen poimitaan mukaan myös png -tarkenteella olevat valokuvat.
Keskusikkuna Keskusikkunaan lisätty painikkeet, joilla pääsee siirtymään suoraan ensimmäiseen ja viimeiseen henkilöön.
Talon tiedot Etsi-toimintoa tehostettu esim. tuplaklikkaus toimii jako- ja henkilön talojen kytkennässä. Lisäksi on parannettu Linux-toimivuutta.
Suosikit Suosikit -näyttö pysyy avoinna kun sieltä valitaan henkilö Keskusikkunaan. Näytölle lisätty Hae-painike, jonka avulla suosikkeja voidaan hakea Henkilöhaku-näytöltä.
Perhelehti Perhelehti tulosteeseen on lisätty mukaan perhetietojen lähdetiedot. Lähdetiedot ja varsinainen Perheteksti tulostuvat ennen puolison vihkitietoja.
DNA DNA-tiedot näytölle on lisätty uusina tietokenttinä Family Finder -sukulaisuus ja X-Match. Jos sinusta on tehty Family Finder tutkimus, niin voit merkitä kyseisen tiedon löytyneiden DNA-etäserkkujen kohdalle. Tiedot tulevat mukaan DNA-tulosteeseen, X-serkku tulosteeseen ja ovat käytettävissä Puimurissa. X-serkku tuloste on uusi tuloste, johon saadaan poimittua sukulaiset, joilla voisi olla osa samaa x-kromosomia kuin Keskusikkunassa olevalla henkilöllä. X-kromosomi periytyy äidiltä sekä tytölle että pojalle, mutta isältä se periytyy vain tytölle.
Patronyymi Keskusikkunassa ja lasten lisäyksessä on patronyymin käsittelyyn lisätty tekoälyä. Ohjelma tutkii onko henkilön sisaruksilla patronyymia ja päättelee niistä henkilön patronyymin. Mikäli sisaruksista ei voida päätellä, niin "+" -merkillä voidaan kopioida viimeksi käytetty patronyymi kuten aikaisemminkin.
Henkilöhaku Jos halutaan hakea täsmähaulla tiettyä sukunimeä, niin lisätään nimen perään @-merkki. Esim. LUHTA@ hakee vain LUHTA -nimiset eikä muita LUHTA-alkuisia sukunimiä.
Kyselylomake 2 Kyselylomake 2 on uusi ja erilainen vaihtoehto kyselylomakkeelle, joka löytyy valikosta Tulosta > Lomakkeet. Lomakkeen voi tulostaa tyhjänä tai esitäytettynä. Jos henkilöllä on useita puolisoita, niin valitun puolison perhe tulostetaan.
Vertaa toiseen Sukujutut-sukuun Tulostetta voidaan rajata syntymävuodella, jolloin vain rajavuonna ja aikaisemmin syntyneet henkilöt poimitaan mukaan. Toisen suvun otantaa voidaan rajata haluttaessa siten, että otetaan mukaan vain ne, joilla on enemmän lapsia tai puolisoja tai vain ne, joilla on puuttuva kuolinaika tai vain ne, joilla on puuttuvat vanhemmat.
Gedcom Uusi Rajaus-painike Gedcomin käynnistysnäytöllä, josta avautuu Rajaus-ikkuna. Tätä erikoisrajausta voidaan hyödyntää esim. sukukirjaa tehtäessä. Tehdään lähtöhenkilöiden jälkeläisistä tiedosto, joista ensimmäisellä rajauksella valitaan "Vanhimman lapsen syntymävuosi, jonka jälkeen perheen lapsia ei poimita mukaan". Toisella rajauksella valitaan "Puolisoiden vihkivuosi, jonka jälkeen perhetietoja ei poimita"
Apuohjelmat Keskusikkunan Tiedosto-valikon Apuohjelmissa Muut -välilehdellä on uusi apuohjelma. Apuohjelma siirtää mahdollisen aatelisnimen etuliitteen omaan kenttäänsä sukunimestä tai myöhemmästä sukunimestä. Ohjelma siirtää etuliitteen silloin kun sukunimen etuliite puuttuu ja sukunimen alusta löytyy "von" tai "af" tai jokin muu mainittu etuliite. Jos jokin etuliite puuttuu, niin se voidaan lisätä luetteloon pilkulla erotettuna. Vastaavasti toimitaan Myöhemmän sukunimen kanssa. Etuliitteet saa Keskusikkunalle näkyviin Optiot-valikosta "Näytä sukunimen etuliite" valinnalla.
Luo HTML-esitys Tulosteen rajoja nostettu siten, että jälkeläisiä voi olla useita tuhansia.
Esivanhempien polku Esivanhempien polku -tulosteen rajoja nostettu siten, että sukupolvien oletusmäärä on 99 ja erilaisia polkuja voi olla useita tuhansia. HTM-tulosteessa mahdollisuus tulostaa Perhekaaviot mukaan.
Versio 13.3

7.3.2017
Sukukirja Sukukirja tulosteeseen lisätty uusia valintoja liittyen puolison vanhempien tulostamiseen. Tulostuksessa voidaan valita tulostetaanko vain puhuttelunimi ja tulostetaanko patronyymia. Valinnat ovat Lisävalintoja-painikkeen takana. Hakemiston tulostamisessa uutena valintana on "Syntymävuosi ja -paikka".

DNA-tiedot DNA-tietojen käsittelyyn pääsee Keskusikkunan painikkeilla Y-DNA ja mtDNA. Henkilölle voidaan tallentaa isälinjan haploryhmä eli Y-DNA tieto sekä äitilinjan haploryhmä eli mtDNA ja mahdollista muuta lisätietoa. Henkilöhaku näytöllä tiedot löytyvät Keskusikkuna valinnan kautta ja uudet tietokentät ovat mukana myös Puimuri -toiminnossa.

DNA-tietojen ylläpitonäytölle on lisätty painikkeet Periytä Y-DNA ja Periytä mtDNA. Dna-tietojen periyttäminen lisää valitut tiedot lähtöhenkilön jälkeläisille tai esivanhemmille valitun sukupolvilukumäärän mukaan. Y-DNA periytyy isä-tai poikalinjaa pitkin. mtDNA periytyy äiti ja tytärlinjaa pitkin sekä lisäksi äidiltä pojille, mutta ei siitä eteenpäin. Lähtöhenkilön DNA-tutkimuksen tutkimusnumero eli Kit-tieto voidaan periyttää. DNA-tiedot -näytön Lisätiedot-kenttään voidaan periyttää Päivämäärä, Haploryhmä sekä Näytteenantajan henkilönumero.

DNA-tiedot näytölle lisätty ylävalikko Tulosta, josta löytyvät tulosteet Isä ja Äitilinjat, Geenisukupuu sekä Tulosta DNA-tiedot. DNA-tiedot näytölle lisätty ylävalikko Apuohjelmat, jossa löytyvät toiminnot Poista DNA-tiedot sekä Vieraile FamilyTreeDNA -sivustolla
Esivanhempien polku Esivanhempien polku tulosteeseen lisätty valinta Kortinnumero, jolla saadaan henkilönumerot tulosteeseen.
Talopuolen htm-tulosteet HTM-tulosteisiin lisätty valinta "Tulosta perhekaaviot" mukaan esim. Isäntäluetteloon ja Kyläkirjaan.
Vertaa erot toiseen sukuun Lähdetieto voidaan valita mukaan tulostetta käynnistettäessä. HTM-versiossa syntymä ja kuolintiedot omissa sarakkeissa
Henkilöhaku Sukunimi ja Etunimi kenttiä suurennettu Etsi-toiminnossa. Sukulaisuus-näytön tulostukselle tulostuu tarvittaessa enemmän sukupolvia kuin näytölle mahtuu.
Kopioi toisesta Lisätty uusia kenttiä.
Kartta Lisätty Helsingin mlk
Muuta Muutamien näyttöjen skaalausta parannettu Windows 10 ympäristöön sopivaksi.
Gedcom Gedcomilla voidaan poimia aineisto sellaista sukukirjaa varten, jossa halutaan tulostus katkaista haluttuun rajavuoteen. Mikäli perheen vanhin lapsi on syntynyt rajavuoden jälkeen, niin gedcomissa ei lapsia oteta mukaan. Kun tästä aineistosta tehdään sukukirja ja valitaan taulun perustaksi lapset, niin kyseisen perheen tiedot tulostuvat vanhempien lapsilistaan. Näin saadaan taulujen määrä hieman pienemmäksi.
Versio 13.2b

5.7.2016
DNA-tiedot DNA-tietojen ylläpitonäytölle lisätty valinta "Näytteen antaja" sekä Y-DNA että mtDNA puolelle. Kenttä löytyy myös DNA-tulosteesta, Puimurista ja Henkilöhaku-näytöltä.
Keskusikkunalle lisätty painikkeet Y-DNA ja mtDNA, joista avautuu DNA-tietojen ylläpitonäyttö. Uusi tuloste poimii halutun joukon DNA-tiedot HTM-tulosteeksi. Toiminto löytyy Tulosta-valikon Muut tulosteet kohdasta Y-DNA, mtDNA. Henkilöhaku näytöllä tiedot löytyvät Keskusikkuna valinnan kautta ja uudet tietokentät ovat mukana myös Puimuri -toiminnossa.
Iso alkukirjain automaattisesti Keskusikkunalle saadaan muutamiin kenttiin ensimmäinen kirjain muuttumaan automaattisesti isoksi kirjaimeksi. Optiot-näytöllä laitetaan "Ensimmäinen kirjain isolla" vallinta päälle. Tämän jälkeen etunimi, patronyymi, sukunimi ja myöhempi sukunimi, syntymä-, kuolin- ja vihkipaikka -kentiin kirjoitettaessa, muuttuu ensimmäisen kirjaimen automaattisestisesti isoksi kirjaimeksi. Vastaavasti puolison ja lapsen lisäyksessä.
Suostumusten poiminta Uusi tuloste poimii halutun joukon suostumukset HTM-tulosteeksi. Toiminto löytyy Tulosta-valikon Muut tulosteet kohdasta Suostumukset.
Sähköpostiosoitteiden poiminta Uusi tuloste poimii halutun joukon sähköpostiosoitteet tekstitiedostoon. Toiminto löytyy Tulosta-valikon Muut tulosteet kohdasta Sähköposti.
Gedcom Gedcomiin parannus luettaessa Myheritagen tekemää tiedostoa.
Esivanhempien taulut -kirja Esivanhempien taulut -kirjatulosteeseen on lisätty mahdollisuus valita "DNA" ja "Sotilasarvo" -tiedot mukaan. Mikäli esiäidillä on ollut useita puolisoita, niin hänelle tulostetaan oma taulu.
Henkilöhaku Henkilöhaku näytölle on lisätty hakumahdollisuus "Suostumus sukukirja", "Suostumus Internet", "Suostumus huomautus" tiedoille valintavaihtoehdon "Muut" alaisuuteen.
Kyselylomake Lomakkeen otsikkotiedot yms. tallennetaan seuraavaa käyttökertaa varten.
Sukulomakkeet Lomakkeelle lisätty mahdollisuus tulostaa otsikot, joita voi muokata mieleisekseen. Lomakkeen loppuun tulostetaan tekijän yhteystiedot. Lomakkeen otsikkotiedot yms. tallennetaan seuraavaa käyttökertaa varten.
Linux / Mac Salasananäytöllä olevaa Linux-valintaa laajennettu Linux / Mac valinnaksi. Valitse tämä valinta, mikäli sinulla on kyseinen käyttöjärjestelmä ja käytät CrossOver-ohjelman kanssa SukuJutut-ohjelmistoa. Windows-käyttöjärjestelmällä tätä ei kannata valita, sillä valinta vaikuttaa mm. Etsintä-näytön ja vastaavien toimintaan.
HTML-esitys Henkilön kuvien HTML-esitystä muutettu siten, että esitystä on helpompi selailla älypuhelimilla ja tablet-tietokoneilla.
Sisäisiä muutoksia SukuJutut-ohjelmiston sisäistä arkkitehtuuria muutettu mm. suoraan tulostimille tapahtuvien tulostusten osalta.
Keskusikkuna Lisätiedot, Yhteystiedot ja Hautatiedot -painikkeissa kaksoistoiminto poistettu.
Versio 13.1

1.3.2015
Postinumerot Mukana uudet postinumeromuutokset
Lisätiedot, Yhteystiedot ja Hautatiedot -painikkeissa kaksoistoiminto eli kun ko. näyttö on auki, niin saman painikkeen klikkaus myös sulkee ko. näytön.
Sukukirja Sukukirjaan ja Heimosukukirjaan lisätty mahdollisuus valita sotilasarvo tulostettavaksi.
Lisätiedot -näyttö Lisätty Sotilasarvo -kenttä ja vastaavasti kyseinen kenttä on poistettu Erityistiedot -näytöltä.
DNA Keskusikkunalle on lisätty uudet tietokentät geenisukututlimustietojen isä- ja äitilinjojen Y-DNA ja mtDNA haploryhmien tallentamiseksi.
HTML-esitys - Jälkipolvet Tulostukset > Jälkipolvet -valikossa uusi toiminto Luo HTML-esitys - Jälkipolvet. Tulosteessa jokainen sukupolvi on omassa sarakkeessa alekkain ja perheet on yhdistetty viivoilla. Valokuvat voidaan tulostaa haluttaessa mukaan sekä useita muita linkkejä.
Muistilappu Näytä -valikossa uusi toiminto Muistilappu, johon voit tallentaa itsellesi tärkeitä muistettavia asioita. Voit kirjoittaa muistiin mikä jäi kesken tai mistä seuraavalla kerralla pitäisi jatkaa. Muistilapun sisältö ei ole Keskusikkunan henkilöön sidottu. Pikanäppäin F1 avaa muistilapun.
Varmuuskopio Varmuuskopio teko ja -palautusnäyttöt muutettu skaalautuviksi ja lisätty paikan tallennus. Vanhat A: -asema, PKzip-ominaisuudetpoistettu. Myös lukittuun varmuuskopioon pieniä parannuksia mm. Poimuri ja Puimuri käytettävissä.
Perhelomake Lisätty lasten kuolinpaikka ja myöhempi sukunimi
Valokuvat Valokuvien käsittelyssä huomioitu jpeg -tarkenne vastaavasti kuten jpg-tarkenne.
Gedcom UTF-8 merkistön lukua parannettu ja muita parannuksia.
Versio 12.9

26.1.2014
Sukukirjan, Heimosukukirjan ja Esivanhempien taulut (kirja) tulosteen kansisivussa huomioidaan valittu myöhemmän nimen ja sukunimen yhdistäminen kuten muuallakin ko. tulosteeessa.
Esivanhempien sukupuu Esivanhempien sukupuussa puuttuva sukunimi korvataan patronyymillä tarvittaessa.
Multimedia Henkilön ja talon multimedia -näytöillä voidaan kuvaa klikkaamalla avata kyseinen kuva tarkenteen mukaiseen Windowsin oletusohjelmaan.
Sukuhaarat Uusi tieto henkilöille Sukuhaarat. Tieto löytyy Yhteystiedot -näytöltä. Keskusikkunan Näytä -valikossa on uusi toiminto Sukuhaarat, jonka avulla voidaan luoda haluttu sukuhaaran nimitieto henkilölle ja hänen kaikille jälkeläisilleen. Näytöllä on toiminto Poista kaikki, jolla kyseinen tieto voidaan poistaa kaikilta henkilöiltä. Monissa sukukokouksissa on toiveena jakaa osallistujille tietoa siitä mihin kantaisän sukuhaaraan he kuuluvat. Nyt tämä tieto voidaan tallentaa ja tarvittaessa poimia Puimuri-toiminnolla Excel-tiedostoksi ja tulostaa tieto esim. osallistujan nimilappuun.
Syntymä- ja nimipäivämuistutus Syntymäpäivämuistutus -näytölle lisätty mahdollisuus nimipäivämuistutuksiin. Lisäksi kyseisellä näytöllä voidaan tarkistaa aktiiviset muistutukset sekä kaikki muistutukset. Syntymäpäivämuistutukset avautuvat uuteen omaan ikkunaansa kun SukuJutut -ohjelma käynnistetään. Nimet ovat syntymäpäiväjärjestyksessä ja niistä voidaan valita jokin henkilö tuplaklikkauksella tai Valitse -painikkeella Keskusikkunaan tarkemmin tarkasteltavaksi. Syntymäpäivämuistutus ja nimipäivät -näytöt siirretty Keskusikkunan Näytä -valikkoon Erityistiedot-näytöltä. Nimipäivät -näytöllä voi nyt selailla ohjelman tuntemia nimipäiviä ja tehdä yksittäisiä hakuja Etsi-toiminnolla.
Sisarukset ja Serkut Uusia tulosteita Sisarukset ja Serkut sekä Sisarukset ja Serkut ja pikkuserkut. Tulosteita katsellaan web-selaimella. Valittavissa mm. valokuvat, multimedia, perhekaavio, henkilön talot sekä henkilöhakemisto. Tulosteisiin lisätty mahdollisuus tulostaa myös puolison tiedot.
Jälkipolvet 1 - 16 sukupolvea Uusi Tuloste Jälkipolvet 1 - 16 sukupolvea. Tulostetta katsellaan web-selaimella. Valittavissa mm. valokuvat, multimedia, perhekaavio, henkilön talot sekä henkilöhakemisto.
Esipolvikaavio 1 - 16 sukupolvea Uusi Tuloste Esipolvikaavio 1 - 16 sukupolvea. Tulostetta katsellaan web-selaimella ja se voidaan kopioida leiketaulun kautta toiseen ohjelmaan jatkojalostusta tai tulostusta varten. Tulosteeseen lisätty isä, äiti, puoliso ja perhelinkkejä. Aloitushenkilön nimi otsikossa on myös linkki. Valokuvat voi klikata isommaksi selaimeen. Tulosteessa on myös multimedialinkki. Valokuvat ja muut multimediat näytetään erikseen avautuvassa selainikkunassa. Multimediaesityksessä ovat mukana oletuskuvan lisäksi ne tiedostot joille on merkitty valinta Tulostetaan henkilön Multimedia -näytöllä. Tällä Multimedia -näytöllä on Tiedosto-valikossa valinta HTML-asetukset, jolla voidaan vaikuttaa multimediaesityksen kuvien kokoon. Tulosteeseen on lisätty henkilön talot linkki. Talot ja tiedot valokuvineen näytetään erikseen avautuvassa selainikkunassa. Lisäksi vastaava esitys voidaan tehdä erikseen Keskusikkunan henkilölle kohdasta Muut Tulosteet ja Henkilön talot. Esitys tallentuu ohjelman temp -alikansioon. Tulosteeseen on lisätty Sukunimi ja myöhempi nimi hakemisto. Jos hakemisto -valinta on aktiivinen, niin se tulostuu Esivanhempien taulujen jälkeen. Tarvittaessa on helppo siirtyä linkeillä hakemiston ja henkilöiden välillä.
Tulosta -valikko Tulosta -valikon rakenetta muutettu siten, että tulostettava lista valitaan omalla näytöllään. Valinta voidaan tehdä joko tuplaklikkauksella tai Ok -painikkeella.
Henkilöhaku Henkilöhakua parannettu puhelinnumeroiden osalta siten, että haku löytää sekä välilyönneillä, väliviivalla tai sulkumerkeillä syötetyt numerot. Henkilöhakua parannettu päiväysten osalta siten, että haku löytää sekä etunollilla syötetyt että ilman etunollia syötetyt päivämäärät.
Jälkipolvet tuloste Jälkipolvet tulosteeseen nimitiedot vahvennettuna.
Sukukirja Sukukirjassa on mahdollisuus rajata sukupolvien mukaan tuloste esim. 7 sukupolvea ja valita "Rajoitetussa tulosteessa lasten puolisot viimeiseen polveen". Kun valinta on tehty, niin viereen ilmestyy uusi lisävalinta, jolla valitaan "Vanhemmat". Tämä valinta säätelee puolison vanhempien tulosta tähän viimeiseen sukupolveen eli voidaan tehdä esim. sellainen sukukirja, jossa puolison vanhemmat tulostuvat 6:ssa ensimmäisessä sukupolvessa, mutta eivät 7:ssä sukupolvessa.
Lisätiedot -näyttö Lisätiedot näytöllä Muistiinpanot ja Lähteet kenttissä voidaan tallentaa useita www-sivu linkkejä ja ne voidaan erottaa toisistaan pilkulla ja välilyönnillä. Lisäksi Muistiinpanoissa voidaan erottaa myös rivinvaihdolla (Enter). Voit avata halutun www-sivun tuplaklikkaamalla kyseistä linkkiä.
Poimuri Poimurissa voidaan nyt lajitella erikseen syntymäajalla ja -paikalla sekä kuolinajalla ja -paikalla.
Gedcom Myheritagesta tehdyn gedcom-tiedoston lukua SukuJutut ohjelmaan parannettu. Gedcom-tiedoston avulla saadaan myös valokuvat siirrettyä Sukuohjelmisto 2004:stä. Ennen Gedcom-tiedoston sisäänlukua Gedcom-tiedosto ja siihen liittyvä valokuvien alikansio sijoitetaan samaan kansioon.
Versio 12.8

15.2.2013
Varmuuskopiointi Uusi toiminto Kaikki, jonka avulla saadaan koko Sukujut -kansio alikansioineen varmuuskopioitua kerralla siirrettävälle asemalle. Tämä vaihtoehto tekee vastaavan hakemistopolun siirrettävälle asemalle ja luo sinne päivämäärällä ja kellonajalla varustetun alikansion esim. 2013_02_12_074333. Myös muita vaihtoehtoja on paranneltu ja nopeutettu. A: -asemalle varmuuskopiointi on poistettu käytöstä ja siihen liittyvä pakkausoptio.
Sukuhaarojen viimeiset Uusi toiminto 'Sukuhaarojen viimeiset' poiminta Poimurin Poiminta-valikossa. Valinta Sukuhaarojen viimeiset pyrkii löytämään henkilöt, joista suku saattaisi vielä jatkua ja joita kannattaisi tutkia tarkemmin. Keskusikkunaan valitaan ensin sukukirjan lähtöhenkilö ja sitten siirrytään Poimuriin. Henkilöt joiden tutkimuksen tila on 'Tutkittu' voidaan rajata pois. Vastaavasti alle 15 vuotiaat lapset voidaan rajata pois. Tulostus haarukoiden valinnan perusteella voidaan haluttaessa näyttää rajalle osuvien perheiden päähenkilöiden tiedot eli ns. rajavuoden perheet saadaan esille. Poiminnassa puuttuva syntymäaika korvataan kasteajalla ja puuttuva kuolinaika korvataan hautausajalla lasten ikää laskettaessa.
Keskusikkna Keskusikkunan päähenkilöiden selailu on nyt mahdollista Page Up ja Page Down -näppäimillä. Ohjelma pitää muistissaan 100 viimeistä päähenkilöä. Henkilöhaku -näytöllä saadaan ko. henkilöt esiin Päähenkilöt -painikkeella. Puolison, lasten ja lastenlasten tekstien koko määräytyy Salasana-näytön Fontti-valinnan mukaan. Patronyymin automaattiseen täydennykseen on tehty parannuksia ruotsin- ja vironkielelle. Keskusikkunassa "Lapset" ja "Valitun lapsen lapsia" välinsen reunaviivan liikuttaminen on tehty sujuvaksi.
Salasana-näytön fontin valinta vaikuttaa moniin ohjelman näyttöihin, kuten Henkilöhaku, Poimuri, Puimuri ja Tilastot.
Kyselylomake Kyselylomakkeen alareunaan on lisätty tietojan antajan sähköpostiosoiteelle paikka puhelintiedon yhteyteen. RTF-version esitäytetyssä vaihtoehdossa myös nämä tiedot tulostuvat.
Sukulomakkeet Sukulomakkeet tulostetta uudistettu siten, että mukaan tulee henkilöteksti ja perheteksti sekä sähköpostiosoite.
Hautatiedot Kuolinsyy ja Hautausmaa pikavalinnat toimivat nyt myös haluttua vaihtoehtoa klikkaamalla tai vaihtoehdon edessä olevaa numeroa klikkaamalla tai painamalla ko. kentässä haluttua numeroa.
Henkilön multimedia Lähdeluettelon saa esiin F11 -näppäimellä henkilön multimedia -näytöillä Lähdetieto -kentässä.
Esivanhempien sukupuu Esivanhempien sukupuu ja Esivanhempien taulut (kartta) näytöille on lisätty mahdollisuus selata hiiren rullalla ylös- tai alaspäin.
Talohistoria Lähdeluettelon saa esiin F11 -näppäimellä talon lisätiedot, talon henkilöt ja talon multimedia -näytöillä Lähdetieto -kentässä.
Talojen Etsintä-näytölle on lisätty sarake talotyyppi, ja jakotilat/päätalot näkyviin symbolein. Lisäksi sarakkeiden leveydet tallentuvat asetuksiin suljettaessa näyttö. Talojen Etsintä-näytöllä mahdollisuus lajitella hakutuloksia sarakeotsikkoa klikkaamalla.
Talopuolella Kyläkirjan htm-tulosteeseen on lisätty Kehys -valinta. Tulosteen kuvien kokoa säädetään Optiot-näytöllä "Kuvien koko pikseleinä" -valinnalla.
Talojen Etsintä -näytölle on lisätty mahdollisuus rajata talotyypillä.
Kaukaisimmat esivanhemmat Kaukaisimmat esivanhemmat -poiminnan lopussa avautuu Henkilölistauksen käynnistys -näyttö automaattisesti Poimuriin kohdistuen.
Kaste- ja hautatiedot Paikkakuntalista tulee näkyviin myös kaste- ja hautauspaikkakunnille mikäli se on valittu Optiot-näytöltä.
Gedcom Gedcom-tiedoston lukua on parannettu.
Muut Kielikäännöksiä on paranneltuja postinumeromuutoksia on päivitetty.
Versio 12.7

4.3.2012
Yleistä Lasten maksimimäärä 100, aikaisemmin 50. Tätä voidaan tarvita, jos tehdään keinotekoisia perheitä tutkittaessa esim. tietyn alueen henkilöstöä ja halutaan pitää irrallisia henkilöitä muutamassa isossa perheessä.
Aloitus-näyttö Aloitus- eli Salasana-näytölle lisätty luettelo suvuista joita ohjelmalla on viimeksi avattu. Tästä luettelosta voi helposti valita suvun jonka haluaa avata tarvitsematta navigoida aina Avaa toinen suku-toiminnon kautta. Samalla on lisätty Tiedosto-valikkoon myös toiminto "Poista aktiivinen suku pikavalinnoista" joka poistaa suvun tästä uudesta luettelosta. Suku poistuu siis ainoastaan näkyvästä luettelosta, mitään tietoja ei tällä toiminnolla voi tuhota.
Keskusikkuna Keskusikkunalla isän, äidin ja heidän vanhempiensa nimien taustavärinä on katseluväri, jolloin "Tutkimuksen tilan" vaikutus nimitekstin värin saadaan erottumaan paremmin. Katseluvärin vaihto suoritetaan Parametrit-näytöllä. Optiot-näytölle uusi optio värikoodien yhteyteen, "Näytä keskusikkunalla".
Keskusikkunan elementtien skaalauksessa ikkunan kokoa muutettaessa hyödynnetään nyt tyhjä tila paremmin.
Optiot-näyttö Optiot -näytöllä on mahdollista vaihtaa värikoodien selitteet. Näin helposti havaittavaa värikoodia voi käyttää tarvittaessa muuhunkin haluamaansa tarkoitukseen. Kun "Näytä keskusikkunalla valinta" asetetaan päälle, niin jälkeläisten, vanhempien ja isovanhempien nimet näkyvät värikoodattuna Keskusikkunalla.
Hautatiedot-näyttö Hautatiedot -näytölle Hautausmaa- ja Kuolinsyy -kenttiin voidaan määritellä pikavalikko usein käytettyjen tietojen nopeaan syöttöön. Nämä pikatäydennykset määritellään Optiot -näytöltä uuden Pikavalinnat -painikkeen takaa. Mikäli pikavalintoja on määritelty, pikavalikko ponnahtaa esiin siirryttäessä Hautatiedot-näytöllä vastaaviin tyhjiin kenttiin.
Esivanhempien sukupuu Esivanhempien sukupuussa syntymäajat tulostuvat nyt myös puolisoille. Lisätty mahdollisuus vaihtaa puolisoiden taustaväri sekä kaikille elementeille voi nyt myös halutessaan asettaa reunuksen.
Esivanhempien sukupuuhun mahdollisuus valita lapsille, lastenlapsille jne. omat värit. Värivalintoihin pääsee kyseisellä näytöllä joko Näytä-valikon kautta tai klikkaamalla hiiren oikealla napilla.
Esivanhempien sukupuuhun mahdollisuus määrittää tulostettavien elementtien koko. Toiminto lisätty värien vaihdon yhteyteen ja löytyy nyt valikosta kohdasta "Määritä värit ja ulkoasu".
Esivanhempien sukupuuhun patronyymin tulostus, mikäli sukunimeä tai myöhempää nimeä ei löydy. Esivanhempien sukupuuhun lisätty fontinvalinta mahdollisuus.
Esivanhempien sukupuun htm-tulosteen yhteensopivuutta eri selaimien kanssa parannettu. Lisäksi lisätty myös uusi tuloste Esivanhempien sukupuu perhekaavioilla, jossa mukana linkitykset perhekaavioihin.
Yhteystiedot Yhteystiedot –näytön Tiedosto –valikon toiminnolla Tulosta osoite voidaan tulostaa henkilön osoitetiedot suoraan tulostimelle. Ensiksi tulostuvat lähettäjän tiedot Parametrit-näytöltä ja sitten vastaanottajan osoitetiedot. Tulostetta voi hyödyntää esimerkiksi ikkunallisissa kirjekuorissa (iso ikkuna) Tulostus tulee paperin vasempaan yläkulmaan.
Puurakenne Puurakenne-sivulle lisätty toiminto "Tulosta emf-tiedosto" joka tulostaa koko puun yhteen emf-tiedostoon. Toiminto löytyy lisätystä Tiedosto-valikosta.
Erityistiedot Uusi kenttä "Oma koodi" Erityistiedot näytöllä. Gedcomissa siirtyy REFN tietoon.
Sukulaisuus-näyttö Sukulaisuus-näytölle Tiedosto-valikkoon uusi toiminto, "Vie henkilöt poimuriin".
Poimuri Poimurissa näytetään tutkimuksen tila väreillä. Poimuriin on lisätty mahdollisuus päivittää poimurin henkilöille tutkimuksen tilaksi haluttu värikoodi. Toiminto löytyy uudesta valikosta "Värikoodi".
Poimuriin uusi Tiedosto-valikko, jonka kautta mahdollista tallentaa ja ladata poimurin sisältöjä. Poimurin tallennus tallentaa levylle ainoastaan viittaukset henkilökortteihin, joten tallennettu poimuri voidaan avata ainoastaan siinä suvussa josta se tallennettiinkin.
Sukukirja Lapsen isä/äiti - valinta huomioi nyt sukukirjaa tai esivanhempien tauluja tulostettaessa mikäli lapsia on useampia; tällöin teksti muuttuu muotoon Lasten isä/äiti.
Sukukirjaan ja Heimosukukirjaan uusi hakemistomahdollisuus, "Myöhempi nimi ennen sukunimeä". Tämä valinta tulostaa hakemistoon myöhemmän sukunimen mikäli se löytyy, ja muussa tapauksessa Sukunimen.
Aikajana Aikajanaan uusi mahdollisuus tulostaa poimurin sisältö.
Parametrit-näyttö Parametrit-näytölle lähtöhenkilön yhteyteen lisätty toiminto "Aseta nykyinen" joka asettaa keskusikkunalla avoinna olevan henkilön lähtöhenkilöksi.
Vertaa toiseen SukuJutut-sukuun Vertaa toiseen SukuJutut-sukuun lisätty toiminnallisuus "patronyymin alusta samoja".
Uusioperhelehti Uusi tuloste Uusioperhelehti - tulostaa perhelehden johon poimitaan keskushenkilön kaikki puolisot ja heidän lapsensa, sekä puolisojen mahdolliset muut puolisot sekä heidän lapsensa muista liitoista. Tuloste on html tai RTF-muotoinen.
Uusi värillinen karttakuva.
Kuuden sukupolven esipolvikaavio Kuuden sukupolven esipolvikaavioon uusi optio, "Vihkitiedot".
Esivanhempien taulut Esivanhempien taulut (kartta) - tulosteeseen lisätty mahdollisuus tallentaa kuva tiedostoon.
Kaukaisimmat esivanhemmat Uusi poiminta: Kaukaisimmat esivanhemmat. Löytyy Tulosta-valikon Esivanhemmat-valinnan takaa. Toiminto poimii poimuriin keskushenkilön kaukaisimmat esivanhemmat, joilta löytyy syntymä- tai kuolinaika ja syntymä- tai kuolinpaikka. Poimurin sisällön voi tämän jälkeen tulostaa esim. Henkilölistauksella halutussa järjestyksessä.
Apuohjelmat "Siirrä naiselle miehen sukunimi" -apuohjelmaa muutettu siten, että siirretään ensisijaisesti miehen myöhempi nimi mikäli sellainen on, muutoin sukunimi.
Apuohjelmaa "Pitkät tekstit" parannettu siten, että poimittava henkilöjoukko voidaan valita monipuolisesti.
Uusi apuohjelma "Tarkista patronyymi" tarkistaa onko patronyymi isän nimestä muodostettu siten, kun ohjelman arvaa sen. Kaikkia erikoistapauksia ei ole vielä mukana ja niistä voi ilmoitella sähköpostilla. Ohjelma löytyy Keskusikkuna > Tiedosto > Apuohjelmat ja Patronyymi välilehdeltä. Vain suomalaiset -npoika ja -ntytär loppuiset patronyymit ovat arvauksissa mukana.
Uusi apuohjelma Poista kaikilta "Tieto, jota ei julkaista" Keskusikkunan Tiedosto-valikossa Apuohjelmat Muut-välilehdellä.
Gedcom Gedcomia tehtäessä voidaan valita Taulusääntö N.N voimaan (julkaiseminen kielletty), jolloin kyseisten henkilöiden tietoja ei siirretä gedcomiin eli heistä on vain maininta N.N. Lisäksi voidaan valita siirtyykö Oma koodi -tieto gedcomiin. Jos gedcomissa on N.N. valinta päällä ja toinen puoliso on N.N taulusäännöllä, niin ei tulosteta myöskään perhetekstejä yms. avioliittotietoja.
Gedcomia tehtäessä voidaan valita myöhempi nimi ALIA tai NAME tietoon. Aikaisemmin kyseinen tieto meni ALIA -kenttään.
Gedcomin luku käyttää nyt aineiston vapaakortteja mikäli niitä on olemassa.
Versio 12.6

14.2.2011
Postinumerot Postinumerotiedostoon päivitetty uusimmat muutokset
Esivanhempien polku Tulosteessa vanhemmille uutena tietona ammatti ja lapsille kuolinaika ja -paikka. Lapset valinnalla tulostuvat perheen päähenkilön kaikki puolisot ja lapset. Lapsista tummennetaan polkua jatkava henkilö
Suosikit Suosikit -näyttö suljetaan automaattisesti, mikäli sieltä tehdään henkilön valinta Keskusikkunaan.
Esipolvikaavio Tulosteeseen on tehty mahdollisuus valita tulostuuko pieni väkenen oikeaan laitaan tilanteessa, jossa ei tule jatkosivuja. Valinta tehdään laittamalla haluttaessa rasti kohtaan Jatkomerkki.
Vertaa erot toiseen sukuun Tulosteen toiminta muutettu siten, että vertailu voidaan ajaa omasta suvusta käsin kun aikaisemmin piti ajaa toisesta suvusta. Tulostessa etsitään samoja ensin syntymäajalla ja jos ei löydy, niin sitten tarkistetaan myös kuolinajalla. Tulosteen alkuun lisätty tieto vertailtavien sukujen sijainnista tietokoneella. Htm-tulosteen ulkoasua parannettu.
Muistutus syntymäpäivistä Toiminto muutettu siten, että kaikki voimassa olevat syntymäpäivämuistutukset näytetään kerralla ohjelman käynnistyksessä. Syntymäpäivämuistutuksia ylläpidetään Erityistiedot -näytöllä.
Gedcom Gedcomin luvussa ohjelmaa paranneltu. Mahdollisuus valita Gedcom-tunnuksen käyttö. Oman aineiston puolella vanhempien tiedot näkyvissä. Vertailuikkunan alareunassa tieto montako samaa henkilöä on aineistossa ja montako on jo vertailtu. Puolisotiedoissa oleva "Unmaried" muutetaan avoliitoksi. Mahdollisuus valita menevätkö muutokset Loki-tiedostoon.
Gedcomin luvussa ohjelmaa muutettu tunnistamaan samat henkilöt paremmin eikä se kysele turhaan samoiksi niitä, joilla ei ole syntymäajan lisäksi muuta yhteistä tietoa kuten etunimi, sukunimi, myöhempi nimi, syntymäpaikka, kuolinpaikka tai ammatti. Samojen henkilöiden vertailussa uusi näyttö, jossa tiedot rinnakkain.
Gedcom tiedoston siirtoa PAF5:stä SukuJutut-ohjelmaan on parannettu lähdetietojen osalta.
Gedcom tiedoston teko valintoihin lisätty valinta Oletuskuva, jolla rajataan multimediatiedostoista vain oletuskuva tiedosto mukaan.
Henkilöille voidaan luoda yksilöllinen Gedcom-tunnus, jonka avulla henkilöiden yksilöiti onnistuu gedcom-siirroissa. Idea voisi olla esim. sellainen, että sukuseuran aineiston henkilöiden tiedot yksilöidään ja poimitaan sukuhaaroittain eri henkilöille ylläpidettäväksi. Tiedot päivitetään sitten takaisin yhteiseen aineistoon tämän Gedcom-tunnuksen avulla. Mikäli tulee uusia henkilöitä, niin aineisto voidaan yksilöidä uudelleen ja jaetaan ylläpitäjille ja näin jatketaan. Tietojen yksilöinti tapahtuu Erityistiedot-näytöltä avautuvalla Luo tunnukset toiminnolla. Käytäjä antaa Gedcom-tunnuksem 12 merkkisen alkuosan esim. osa sukuseuran nimestä ja ohjelma tallentaa loppuosan (8 merkkinen numero osa eli henkilön numero aineistossa etunollilla täytettynä). Ohjelma sijoittaa näiden väliin väliviivan, jolloin tunnus on 21 merkkiä pitkä esim. Luoma-Mielty-00015522. Henkilön Gedcom-tunnus näkyy Erityistiedot -näytöllä. Niin sanottuja "vapaa" kortteja ei yksilöidä. Gedcomia tehtäessä voidaan valita tuleeko Gedcom-tunnus mukaan aineistoon. Gedcomia luettaessa samojen henkilöiden tunnistus tehdään ensisijaisesti Gedcom-tunnuksen avulla ja mikäli sitä ei ole, niin sitten syntymäaikojen yms. perusteella käyttäjän valintojen mukaan.
Kielikoodit Kielikoodin luontiin lisätty valinta Poimurin sisältö. Kielikoodin luonti päivittää kielikoodin halutuksi valitulle henkilöjoukolle riippumatta henkilöiden aikaisemmasta kielikoodista.
Esivanhempien sukupuu Esivanhempien sukupuussa seuraavia uudistuksia: Lasten, lasten lapsien ja heidän lapsien maksimi yhteismäärä tuplattu 42:sta 84:ään. Näitä jälkeläisten pallukoita voi myös siirrellä parempiin kohtiin puun latvassa. Lasten siirtely tapahtuu seuraavasti: Painetaan ALT näppäin pohjaan, vedetään pallukka hiiren vasemmalla näppäimellä uuteen paikkaansa ja vapautetaan näppäimet. Siirron aikana näkyy kursori nelipäisenä nuolena. Kursori muuttuu normaaliksi, mikäli vedetään sallitun alueen ulkopuolelle. Valikossa lasten siirrto-ohje. Näytä-valikossa (myös hiiren oikealla) mahdollisuus paluttaa lasten pallukat alkuperäisille paikoilleen toiminnolla Palauta oletusasetukset.
Sukukirja ja Heimosukukirja Tulosteissa on mahdollista perheen lasten syntymäpaikan tulostaminen vain kertaalleen. Valinta tehdään Lisävalintoja näytöltä avautuvalla Rajaus-näytöllä. Lasten yhteinen syntymäpaikka tulostetaan Lapset: -sanan jälkeen esim. (s. Alavus). Valinta ei tallennu pysyvästi vaan se tehdään aina tarvittaessa.
Tulosteissa on mahdollisuus tallentaa taulunumerot myöhempää tarvetta varten esim. täydennysosaa varten. Sukukirjan lisävalintoja -näytöllä olevalla Rajaus -painikkeella avautuvalla näytöllä on kenttä, johon talletetaan Sukukirjan nimilyhenne esim. 2- 3 kirjainta ja mahdollinen osanumero. Tämä annettu tieto ja sen perään ohjelman lisäämä henkilön taulunumero tallentuvat jokaisen taulun päähenkilön tietoihin Erityistiedot > Taulusäännöt > Täydennys sukukirjan tauluun -tiedoksi. Tallennus tehdään vain, mikäli henkilöllä on ennestään taulusääntönä normaali tai Täydennys sukukirjan tauluun. Jos vanha tieto on olemassa, niin uusi tieto lisätään pilkulla erotettuna vanhan tiedon perään. Myöhempiin sukukirjoihin tallennettu tieto saadaan tulostumaan laittamalla valinta "Täydennys sukukirjan tauluun" päälle. Tieto tulostuu uuden taulunumeron perään. Jos halutaan tulostaa myöhemmin vain niiden perheiden tiedot, joilla on täydennys sukukirjan tauluun, niin Rajaus -näytöllä on valinta tätä varten.
Lähdeluettelo Lähdeluettelon tyhjentämiseen lisätty varmistuskysymys: "Oletko varma?", ettei vahingossa tulisi poistettua kaikkia tietoja.
Apuohjelmat Uusi apuohjelma, jolla voidaan päivittää tutkimuksen tilan halutuksi kaikille Poimurissa oleville henkilöille. Toiminto löytyy seuraavasti: Keskusikkuna > Tiedosto > Apuohjelmat > Tutkimuksen tila. Lisäksi toiminnolla voidaan muutamien henkilöltä puuttuvien tietojen (syntymäaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka sekä puolisotieto) perusteella päivittää tutkimuksen tila kesken olevaksi, mikäli se on vielä määrittelemätön.
Kartta Pyhäjärvi Ul kartalle näkyviin
Versio 12.5a

28.3.2010
Varmuuskopio Varmuuskopio siirrettävälle asemalle pakkaamattomana tekee kuvapolun mukaisen alikansion muistitikulle. Vastaavasti palautus siirettävältä asemalta plauttaa tästä alikansiosta.
Päivityksiä Lisätty Kartta-toimintoon uusia paikkakuntia, lisätty uusia etunimiä sekä päivitetty postinumeroita. Ruotsinkielisiä käännöksiä paranneltu.
Asuinpaikka Asuinpaikan syötössä tarkistus tehdään vain ensimmäiseen pilkkuun saakka.
Muistiinpanot Jos muistiinpanot kenttään on laittanut internet linkkejä, niin tuplaklikkauksella kyseinen linkki avautuu ja muistiinpanot laajentaa + painikkeesta omaksi ikkunaksi, niin tuplaklikkaus toimii vastaavasti.
Etsi/Korvaa Etsi/Korvaa toiminnossa mahdollisuus rajata toimenpide Poimurissa oleviin henkilöihin.
Perhelomake Perhelomake puolisoittain muutettu siten, että lapsen nimitietoa levennetty ja muita sarakkeita kavennettu.
Lähdeluettelo Uusi toiminto Lähdeluettelo. Painamalla näppäintä F11 eri lähdetietokentissä saadaan esiin Lähdeluettelo. Luetteloon voit tallentaa yleisimmin käyttämäsi lähdetiedot Lisää -painikkeilla. Valitse-painikkeella tai tuplaklikillä voidaan haluttu lähdetieto voidaan valita näytölle tallennettavaksi.
Gedcom Gedcomin luku osaa nyt siirtää esim. Legacy-ohjelman gedcomista kuvia. Ohjelma etsii kuvia gedobj-alikansiotsa, suoraan gedcomissa mainitusta kansiosta tai samassa kansiosta mistä *.ged tiedosto luetaan. Kuvat ja mahdolliset muut multimedia-tiedostot kopioidaan SukuJutut -ohjelman Parametrit-näytöllä kerrottuun kansioon ja kytketään henkilölle. Gedcomin tehtäessä mahdollisuus valita lisää tietokenttiä siirtoon mukaan. Geni-gedcom tiedoston lukua parannettu.
Gedcomin teossa mahdollisuus poimia mukaan paikkakunnan alkuosa. Tämän avulla esim. syntymä- kuolin- ja vihkipaikkakunnista voidaan poimia alkuosa joko ensimmäiseen tai toiseen pilkuun saakka.
Gedcom -tiedoissa siirtyvät nyt hautausmaan nimi ja hautapaikanhaltijan tiedot, mikäli valinta tarkemmat hautatiedot on valittuna.
Puimuri Puimurin tehty uusi toiminto Luo csv-tiedosto Hahakutulokset -näytölle. Tämän avulla tiedot on helppo siirtää esim. taulukkolaskentaohjelmaan, kuten MS Excel, jatkokäsittelyä varten. Jos tiedot eivät mene suoraan omiin sarakkeisiin, niin avaa Excel-ohjelmasta kyseinen Lista.csv tiedosto.
Sukukirja Sukukirjaan ja Heimosukukirjan mahdollisuus tulostaa henkilöiden sähköpostiosoitteet mukaan. Puolison vanhempien tietojen tulostusasetuksissa "vain vuosi ja paikkakunta" vaikuttaa myös vihki- ja eroaikaan.
Heimosukukirjan kannessa kerrotaan kuinka monen sukupolven takaa löytyy kaukaisin esivanhempi.
Sukukirjassa ja Heimosukukirjassa on puolison vanhempien tietojen tulostusasetuksia varten erillinen näyttö "Lisää ... " -painikkeen takana. Uusina valintoina on mahdollista tulostaa vain vuosi ja paikkakunta tarkan syntymä- ja kuolinajan tilalle. Vastaavasti myöhemmän sukunimen tulostuminen voidaan estää puolison äidille. Matrikkeliin on vaihdettu naisille o.s. myöhemmän nimen ja sukunimen väliin ja miehille lyhenne e.
Sukukirjassa ja Heimosukukirjassa on mahdollisuus tulostaa useita sukupolvia puolison vanhempia. Sukupolvien ylärajaa on nostettu 99 sukupolveen. Puolison vanhemmille voidaan tulostaa syntymä-, kuolintiedot, ammatti sekä henkilö- että perhetekstit ja lisäksi vihkitiedot. Ennen henkilötekstiä -valinta tulostaa tiedot ennen puolison henkilötekstiä. Oma rivi -valinta aloittaa puolison vanhempien tiedot omalta riviltä.
Sukukirjassa ja Heimosukukirjassa syntymätietojen tulostumista rajattaessa jätetään syntymävuoden perusteella syntymä- vihki- ja kuolintieto tulostamatta ko. henkilöille. Erikseen voidaan kuolintietojen tulostumista rajata annetulla vuodella. Rajavuoden jälkeen kuolleiden kuolintietoja ei tulosteta.
Sukukirjassa ja Heimosukukirjassa mahdollisuus rajata syntymätietojen tulostumista annetun rajavuoden jälkeen syntyneiltä. Lisävalintoja -näytöllä on Rajaus -painike, josta avautuu Rajaus -näyttö. Annettua rajavuotta ei tallenneta vaan se annetaan tarvittaessa aina erikseen.
Suosikit Uusi toiminto Suosikit, jonka painike löytyy Keskusikkunasta Kaksonen tiedon alapuolelta. Suosikit toiminnon idea on se, että sinne voidaan tallentaa kiinnostavia henkilöitä. Suosikeista voidaan haluttu henkilö avata Keskusikkunaan tuplaklikkauksella tai valitse painikkeella. Oletuksena lisäys tapahtuu siten, että Keskusikkunan henkilön tiedot lisätään menemllä Suosikit painikkeella ko. näytölle ja klikataan Lisää -painiketta. Suosikit näytöllä voidaan lisätä henkilöitä suoraankin antamalla henkilön numero ja painamalla Lisää -painiketta. Henkilöitä voidaan järjestää uuteen järjestykseen otsikkokenttiä klikkaamalla. Henkilöt säilyvät Suosikeissa vaikka ohjelma sammutetaan.
Apuohjelmat Apuohjelmat -näytön, välilehti Muut, valintaa "Poista rivinvaihdot henkilötekstin lopusta" on muutettu ja se on nyt nimeltään "Poista turhat rivinvaihdot henkilötekstistä". Se poistaa rivinvaihdot alusta ja lopusta ja lisäksi jos on enemmän kuin kaksi peräkkäistä rivinvaihtoa, niin ylimääräiset poistetaan. Lisäksi sellaiset rivinvaihdot vaihdetaan välilyönniksi, joissa seuraavalla rivillä oleva teksti alkaa pienellä alkukirjaimella (paitsi ei niitä, joissa ennen rivinvaihtoa on piste tai tavuviiva). Apuohjelman lopuksi näytetään luettelo henkilöistä, joiden henkilötekstiä muutettiin.
Lisätty uusi apuohjelma Keskusikkuna > Tiedosto > Apuohjelmat > Muut > Perhetekstiin "Poista turhat rinivaihdot". Tämä poistaa perhetekstin alusta ja lopusta rivinvaihdot ja jättää kappaleiden väliin korkeintaan kaksi rivinvaihtoa, mikäli niitä on enemmän. Lopusta poistetun rivinvaihdon edellä olevat välilyönnit myös poistetaan.
Uusi apuohjelmaa Keskusikkuna > Tiedosto > Apuohjelmat > Muut -näytöllä: "Poista syntymä- ja kuolinhuomautuksista samat paikkakunnat". Mikäli syntymäpaikkakentässä on sama tieto kuin sen huomautuskentässä, niin huomautustieto poistetaan. Vastaavasti tehdään kuolinpaikkatiedon kanssa.
Kaksi uutta henkilötekstien muokkaukseen liittyvää apuohjelmaa Keskusikkuna > Tiedosto > Apuohjelmat > Muut -näytöllä. Uudet vaihtoehdot ovat: "Poista ylimääräiset välilyönnit" ja "Vaihda tabulointi välilyönniksi". Ajon jälkeen näytetään niiden henkilöiden nimet selaimella, joiden tietoihin tuli muutoksia.
Keskusikkuna Yksittäisen henkilön Suku- ja Myöhemmän sukunimen voi vaihtaa keskenään kirjoittamalla Hae -painikkeen edessä olevaan kentään v -kirjaimen ja klikkaamalla Hae -painiketta (tai painamalla Enter -näppäintä).
Versio 12.

13.2.2009
Sukukirja Sukukirjaan, heimosukukirjaan ja Esivanhempien taulut tulosteeseen painike "Palauta oletusasetukset", jolla saa tyypillisen 2-palstaisen sukukirjatulostuksen Wordiin
Puimurissa Palauta oletusasetukset, jonka avulla saa nopeasti nomaalit etunimi, sukunimi jne tiedot näytölle.
Isä- ja Äitilinjat Pari uutta tulostetta liittyen aitoihin isä- ja äitilinjoihin. Löytyvät valikosta Tulosta > Muut tulosteet > Isälinjat ja äitilinjat. Näiden uusien tulosteiden avulla tiedot Keskusikkunan henkilön isä- tai äitilinjoista saadaan poimuriin ja poimurista voidaan tehdä gedcom. Gedcomia voidaan tarvita selvitellessä DNA-asioita ja niitä on mahdollista viedä DNA-alan nettisivuille.
Muistuta syntymäpäivistä Uusi toiminto Muistuta syntymäpäivistä löytyy Erityistiedot –näytöltä. Voi laittaa muistutuksen keskusikkunan henkilön syntymäpäivästä 1-4 viikkoa ennen syntymäpäivää ja voi valita, muistuttaako se joka syntymävuodesta vai vain pyöreistä vuosista
Sukukirja
Heimosukukirja
Esivanhempien taulut
Sukukirjan, Heimosukukirjan ja Esivanhempien taulut tulostuksissa hakemistoasetuksissa valittavissa se, että erotellaanko hakemistossa V ja W kirjaimella alkavat sukunimet kohdassa "V <> W".

Sukukirjan tulostuksessa voidaan syntymä- ja kuolin - yms. paikkakuntatietoja rajata erikseen sekä taulujen että hakemiston osalta valinnalla Alkuosa. Tämän lisäksi voidaan valita se, että poimitaanko alkuosa ensimmäiseen vai toiseen pilkuun saakka mikä esiintyy kyseisessä paikkakunnassa. Välilyönnillä eli tyhjällä merkillä ei voida rajata, koska jotkut paikkakunnat ovat kaksiosaisia. Kylät ja talon numerot kannattaa siis erottaa pilkulla paikkakuntatiedossa, jolloin niiden tulostumista sukukirjaan voidaan säädellä.

Sukukirjan tulostuksessa voidaan rajata henkilöt halutun sukunimen mukaan eli mukaan poimitaan lähtöhenkilön jälkeläisiä, niin kauan kuin sukunimi on täysin sama tai alkuosa on rajauksessa annettu riippuen käyttäjän valinnasta. Sukunimen loppuosassa oleva toinen nimi ei estä poimista mukaan. Myöskään isot ja pienet kirjaimet eivät vaikuta. Lähtöhenkilöllä voi olla eri sukunimi. Rajausehtoa ei tallenneta seuraavaa kertaa varten, koska rajaus on usein tilapäistä.

Sukukirja, Heimosukukirja ja Esivanhempien taulut tulosteissa hakemiston tulostukset on uusittu. Lajittelu hallitsee esim. erilaiset e -kirjaimet, joissa on väkänen päällä. HTML -tulosteissa hakemiston alussa vain ne kirjaimet, joilla alkavia sukunimiä on mukana. Tulostuksessa tulee uusi Hakemisto -näyttö, jossa näkyvät hakemistoon tulevat henkilöt. Näytöltä voidaan poistaa yksittäisiä henkilöitä esim. jos nimi on ? -merkki. Jos poistettavia on paljon alussa, niin ALT + P -näppäimiä painamalla saadaan nopeasti poistettua.

Sukukirja, Heimosukukirja ja Esivanhempien taulut tulosteissa muutoksia mm. naisille ja miehille voidaan valita erikseen nimien väliin tuleva lyhenne e. tai o.s. Näitä tulosteita olisi hyvä testailla, koska niihin on kohdistunut paljon ylläpitoa. Onko tarvetta poimia uusia kenttiä mukaan esim. sähköpostiosoite Sukukirjaan.
Sukukirjan ja Esivanhempien taulut tulosteideen valinnat talletetaan init.idx:ään. Sukukirjassa ei tallenneta Rajaus-näytöllä annettuja ehtoja, jotteivat ne estä myöhempiä tulostuksia.

Optiot-näyttö Optiot -näytöllä on lisätty valinta siitä, että näytetäänkö Taulusäännöt Keskusikkunalla: Ei mitään, vain täydennys sukukukirjaan tai kaikki vaihtoehdot. Ne joilla on täydennys sukukirjaan voidaan poimia omaksi sukukirjatulosteeksi.
Tarkistuslistaa on parannettu samoin Syntymäpäivätulosteen ulkoasua.
Atk-opas Uusin Atk-opas.pdf on mukana päivityksessä. SukuJutut -ohjelman Ohje valinta avaa ko. tiedoston.
Sukukirjassa ja Esivanhempien taulut tulosteissa tulee hakemiso erikseen V ja W kirjaimilla alkavista. Syntymäpäivät tulosteessa naisille tulee o.s. ja miehille e. myöhemmän sukunimen ja sukunimen väliin.
Gedcom SukuJutut ohjelma osaa nyt lukea paremmin Gramps -nimisen ohjelman gedcom-tiedostoja.
Apuohjelmaa "Vaihda Patronyymi myöhemmästä sukunimikentästä patronyymikenttään" parannettu.
Matrikkeli Matrikkelitulostuksen lisätty kuolinaikojen valintamahdollisuus sekä valinta syntymä- ja kuolinajan tekstin lyhyestä ja pitkästä muodosta. Ohjelma huomioi mahdolliset aikojen tarkenteet kuten ennen, jälkeen, noin ...
Uusi tuloste Matrikkeli - Kuva-albumi, joka löytyy Tulosta > Muut tulosteet -valikosta. Tulostus perustuu Poimurissa oleviin henkilöihin ja tulostusjärjestys on myöhempi sukunimi/sukunimi. Matrikkeli osuuteen voi valita useita tietoja tulostettavaksi. Mahdollista on saada myös pelkkä valokuva-albumi jättämällä tiedot valitsematta, mutta merkitsemällä kaikki kuvat mukaan. Palstoiksi kannattaa valita 3 tai 4, jolloin Word osaa skaalata kuvat sopivan kokoisiksi. Matrikkelitulostuksen lisätty vihki-, hautakuvien ja kuolinilmoituksen valintamahdollisuus. Tavutus on myös valittavissa.
Taulusäännöt Lisätty taulusääntöihin uusi valinta "Ei esivanhempia" Erityistiedot -näytölle. Säännön avulla voidaan estää Esivanhempien taulut (kirja) -tulostuksessa tiettyjen henkilöiden esivanhempien tulostuminen, vain vanhemmat mainitaan. Lisätty hakumahdollisuus myös Henkilöhaku -näytölle Erityistietodot -valikkoon.
Poimuri Poimurissa uusi toiminto: "Täydennä puuttuvat puolisot". Lisäksi ohjelma kysyy, täydennetäänkö samalla puolisoiden vanhemmat.
Poimurissa uusi toiminto: "Täydennä puuttuvat lapset". Jos Poimurista aiotaan tehdä gedcom-tiedosto, niin lisäksi kannattaa suorittaa toiminto "Täydennä puuttuvat vanhemmat", jotta perheen kaikki henkilöt saadaan mukaan. Tässä toiminnossa ohjelma kysyy täydennetäänkö molemmat vanhemmat vaiko vain toinen puuttuvista vanhemmista.
Valittaessa Esivanhemmat Poimurin, voidaan valita montako sukupolvea poimitaan mukaan.
Esivanhempien sukupuu Esivanhempien sukupuussa puolisot mukana. Maksimi 6 puolisoa.
Esivanhempien sukupuun latvan ja palukkoiden värejä säädetty paremmin yhteen sopiviksi.
Keskusikkuna Keskusikkunan etunimi, syntymä- ja kuolinpaikka sekä ammati -kenttään lisätty vihje ominaisuus, joka näyttää tiedon kun hiiri viedään kentän päälle. Tämä helpottaa tietojen katselua, jos ko. kentissä on pitkähkö teksti.
Syntymäpäivä tulostuksen valinnat tallettuvat seuraavaa kertaa varten. Syntymäpäivä tulostuksen teksti, rtf ja htm tiedostot tallentuvat temp nimiseen alikansioon.
Nimipäivät Lisätty suomalainen nimipäivätiedosto Sukujutut -ohjelmaan. Syntymäpäivä -tulostetta on muutettu siten että nimipäivät voidaan valita mukaan. Erityistiedot näytölle on lisätty Nimipäivät -painike, joka avaa pienen hakuikkunan. Hakuikkunan avulla voi tarkistaa milloin on jonkun henkilön nimipäivä, tai kenen nimipäivä ovat tiettynä päivänä.
Lisätiedot Lisätiedot -näytön muistiinpanot kenttään voi tallentaa linkkejä esim. digiarkiston sivulle. Enter-näppäimellä voi vaihtaa riviä ja tallentaa linkit alekkain tai ne voi erotta pilkulla ja välilyönnillä toisistaan. Kun linkkiä tupla klikkaa, niin www-selaimeen avautuu kyseinen sivu