TIETOA NORMAN-VIRUSTENTORJUNTAOHJELMASTA

Norman virustentorjuntaohjelma saattaa hidastaa SukuJuttujen käyttöä esimerkiksi tulosteissa, tietojen haussa ja niiden lisäyksessä. Tästä syystä onkin suositeltavaa muuttaa Normanin asetuksia. Jos tietokoneellasi on kyseinen ohjelma, saat tehtyä sen seuraavasti (SukuJutut täytyy olla kiinni).

  1. Mene Käynnistä-valikkoon ja valitse sieltä Ohjelmat.
  2. Klikkaa kohdasta Norman Virus Control ja valitse sieltä Konfigurointieditori.  3. Valitse ikkunan vasemmasta palkista Yleiset asetukset.
  4. Paina painikkeesta Lisää.  5. Paina painikkeesta, jossa on kolme pistettä.  6. Etsi C-asema ja sieltä Sukujut-kansio (oletushakemisto) tai se polku, mihin SukuJutut-ohjelma on tallennettu.
  7. Paina painikkeesta Ok.
  8. Sulje Konfigurointieditori.

Takaisin info-sivulle