TOIMINTAKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄPERIAATTEET

- Yhteistyö kansalaisopiston sukututkimustoiminnan kanssa

- Osallistutaan ja lähetetään edustajia valtakunnallisiin ja paikallisiin sukututkimustapahtumiin

- Yhteistoiminta alueen sukututkimusyhdistysten ja sukuseurojen kanssa

- Sukuraitti

- Esitelmiä/koulutusta noin kerran kuukaudessa. Perehdytään mm. vanhoihin asiakirjoihin ja käsialoihin

- Jäsentiedote-lehti syksyllä ja keväällä

- Opintoretket

- Tarvittavan materiaalin hankinta tilanteen ja varojen mukaan


Paluu